Tatlı Su Biyoçeşitliliğinin Korunması İçin Moleküler Açıdan Bakmak

 Pertanika Journal of Tropical Agricultural Sciences isimli dergide yayınlanan bir derleme çalışması moleküler ekologların sudaki biyoçeşitliliğin korunması konusundaki önceliklerin belirlenmesinde kilit rol üstlendiğini ortaya koydu. Bir nehir ekosisteminden örnek toplayan moleküler ekolog. Fotoğraf: Katherine Bockrath Çalışmanın yazarlarından biri olan Avustralya Nehirler Enstitüsü’nden Jane Hughes DNA dizilemesi ve bağlantılı yöntemleri kullanan ekologların diğer ekologlarla -özellikle dağılım … More Tatlı Su Biyoçeşitliliğinin Korunması İçin Moleküler Açıdan Bakmak