Haftanın Türü: Anadolu Benekli Semenderi

Neurergus strauchii veya bilinen adıyla Anadolu semenderi, Türkiye’ye özgü bir semender türüdür.  Fotoğrafta görmüş olduğunuz üzere sahip olduğu sarı beneklerden dolayı, Anadolu benekli semenderi olarak da adlandırılmaktadır. Maalesef ülkemize özgü olan bu tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır ve 2004 yılında IUCN tarafından hassas türler kategorisine alınmıştır çünkü 2004 yılı itibariyle yaşam alanları 2000 km2’nin … More Haftanın Türü: Anadolu Benekli Semenderi